MVO op vrijwillige basis

Wat is MVO?

Definitie volgens de Europese Unie: “MVO betekent dat bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken Door hun sociale verantwoordelijkheid te nemen doen de bedrijven meer dan wettelijk van hen wordt verwacht: ze investeren in menselijk kapitaal, het milieu en hun relaties met andere betrokken partijen. “

Om het eenvoudiger en concreter te maken, kunnen we zeggen dat MVO alle goede praktijken omvat die binnen bedrijven worden toegepast om de grondbeginselen van duurzame ontwikkeling te bevorderen. Er zijn drie beginselen: sociaal, ecologisch en economisch. Dit is een verplichte aanpak die aan grote bedrijven wordt opgelegd om de toepassing van duurzame goede praktijken te stimuleren, maar alle kleine bedrijven kunnen desgewenst ook een MVO-aanpak opleggen.

Bij Echologia leek het ons, gezien onze waarden en waar we voor staan, duidelijk dat we dit proces moesten starten en MVO in onze ontwikkeling moesten integreren, ook al hebben we dat altijd gedaan sinds onze oprichting.

Met dit in het achterhoofd werken we sinds 2016 samen met Tennaxia om onze aanpak van Duurzame Ontwikkeling te implementeren door middel van een MVO-analyse. Het is een boeiend werk dat duidelijk heeft aangetoond dat we onze verplichtingen tegenover milieu en maatschappij nakomen, maar het stelt ons ook in staat om paden voor verdere verbetering te gaan bewandelen en tegelijkertijd de instrumenten aan te reiken om onze vooruitgang op te volgen.

In de woorden van Bertrand D., directeur linebusiness MVO bij Tennaxia:

“Als ik nu antwoord op de vraag “wat doet u”, zeg ik dat ik samen met bedrijven de belangen van duurzame ontwikkeling in ogenschouw neem om zo de negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen en de positieve sociale en maatschappelijke effecten ervan te optimaliseren, wat betekent dat bedrijven economische prestaties, sociale rechtvaardigheid en milieubehoud met elkaar moeten verzoenen, de gecreëerde waarde met belanghebbenden moeten delen en uiteindelijk moeten bijdragen aan het algemeen belang. “