Duurzame ontwikkeling

Een exemplarisch economisch model op vlak van duurzaam toerisme

Met een charter met goede praktijken qua milieuvriendelijkheid en het stimuleren van een kringloopeconomie, een rigoureus afvalbeheer en energieoptimalisatie neemt Echologia het voortouw met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling. Eco-verantwoordelijk, eco-burger … het Echologia-model heeft weerklank gevonden bij veel spelers en is al geprezen om zijn engagement, zoals de Trophées du Tourisme Responsable die de site won in 2012 of andere labels en prijzen. Duurzame ontwikkeling is voor ons geen modegril, maar een diepgewortelde overtuiging die ons vanaf de eerste dag leidt.